• English
  • Deutsch
  • Français

Marineterrein

Over het Marineterrein in Amsterdam, een verscholen gebied midden in de stad, worden zowel voor groepen als individuele personen rondleidingen gegeven.

Rondleidingen voor individuele deelnemers vinden plaats op:

De rondleidingen duren een uur en een kwartier, de kosten zijn
€ 12,50 per persoon. Aanmelding via info@degebouwengids.nl