• English
  • Deutsch
  • Français

Buiksloterham, de Ceuvel

Patch22, Tom Frantzen

De Buiksloterham, een voormalig bedrijventerrein, ontwikkelt zich tot een duurzame, klimaatbestendige en circulaire stadswijk. De transformatie vindt geleidelijk plaats. De meest vervuilende industrie is verplaatst. In voormalige industriële gebouwen zijn creatieve pioniers getrokken, de eerste straten met zelfbouwkavels en verschillende woongebouwen zijn gerealiseerd. Sinds 2020 liggen de duurzame drijvende woningen van het project Schoonschip in het Johan van Hasseltkanaal.

Voor de voormalige werf de Ceuvel-Volharding is in 2012 een prijsvraag uitgeschreven voor een gebruik van 10 jaar. De vraag was een broedplaats voor creatieve ondernemers. Inmiddels zijn langs een slingerende houten steiger 16 woonboten geplaatst die gebruikt worden als bedrijf/werkplaats/atelier. Samen met de Universiteit Gent wordt de sterk vervuilde grond gezuiverd en worden afvalstoffen zoveel mogelijk hergebruikt.

Een rondleiding over de Buiksloterham kan goed gecombineerd worden met een rondleiding over Overhoeks of de NDSM-werf

Voor meer informatie en boekingen:
info@degebouwengids.nl
T 020 6231 701, M 06 135 60615