• English
  • Deutsch
  • Français

Katendrecht

Een rondleiding Katendrecht kan goed gecombineerd worden met een rondleiding over de Kop van Zuid. De rondleiding kan te voet, per fiets of met de bus plaatsvinden.

Katendrecht ligt als een schiereiland tussen de Rijn- en Maashaven. Het afgelopen decennium zijn in deze wijk veel gebouwen gerenoveerd en zijn nieuwe woningen toegevoegd. Aan de Walhallalaan zijn 17 kavels door particulieren bebouwd. De ontwerpen waren niet welstandsvrij, maar moesten aan een aantal regels voldoen. Het resultaat is een gevarieerde rij huizen. Sinds 2008 ligt De Rotterdam, het voormalig vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn, op de kop van Katendrecht afgemeerd. Dit schip is verbouwd tot hotel-, restaurant-, congres- en evenementencomplex. De Rotterdam biedt ook, in samenwerking met verschillende scholen, per jaar aan bijna 300 leerlingen stageplaatsen aan.
Een nieuwe brug tussen Katendrecht en de Kop van Zuid heeft gezorgd voor een snelle verbinding tussen en aanhechting van beide gebieden.

Voor meer informatie en boekingen:
info@degebouwengids.nl
T 020 6231 701, M 06 13560615