• English
  • Deutsch
  • Français

(Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap

Bijna twee eeuwen lang werden er in grote steden nauwelijks nog kavels door particuliere opdrachtgevers gekocht en bebouwd. Sinds eind jaren ’90 zijn de mogelijkheden hiervoor echter toegenomen, met Almere als voorbeeld van een stad waar het experiment niet geschuwd wordt. Het Homeruskwartier, waarvan het stedenbouwkundig plan ontworpen is door OMA, heeft 3.000 (collectief) particuliere kavels met verschillende thema’s. Hier woont men in de tuin, duurzaam, in een rij of in een woon/werkwoning.

In Amsterdam op Steigereiland, IJburg, is een groot deel in particulier opdrachtgeverschap gebouwd, een deel hiervan is waterwoningen. Centrumeiland zal in de toekomst voor 70% bestaan uit zelfbouw. Op de Buiksloterham wordt zowel particulier als collectief particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd.

Op Katendrecht in Rotterdam is particulier opdrachtgeverschap te vinden samen met een andere vorm van dit soort opdrachtgeverschap: namelijk de kluswoning.

Voor meer informatie en boekingen:
info@degebouwengids.nl
T 020 6231 701, M 06 13560615