• English
  • Deutsch
  • Français

Oosterwold

In een gebied van ruim 4.300 hectare, deels liggend in Almere, deels in Zeewolde, vindt een nieuwe manier van stedenbouw plaats. Een eenvoudig raamwerk en een set van spelregels liggen aan de basis van deze nieuwe wijk en deze maken heel verschillende initiatieven mogelijk. De toekomstige bewoners kunnen niet alleen hun woning zelf (laten) ontwerpen maar richten ook het gebied in met wegen en groen. Dit gaat weer een stap verder dan het  Homeruskwartier waar 3.000 woningen in (collectief) particulier eigenschap worden gerealiseerd. De eerste initiatieven in Oosterwold, zoals het Paradijsvogelbosje en Bosveld worden inmiddels gerealiseerd. Eigen initiatief en duurzaamheid speelt bij alle ontwikkelingen een belangrijke rol.

Een rondleiding door Oosterwold kan goed gecombineerd worden met een rondleiding door het stadscentrum of door het Homeruskwartier.

De Gebouwengids geeft niet alleen in Almere rondleidingen maar ook in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven.

Voor meer informatie en boekingen:
info@degebouwengids.nl
T 020 6231 701, M 06 13560615