• English
  • Deutsch
  • Français

De Uithof

De eerste onderwijsgebouwen op De Uithof dateren uit de jaren zestig. Na jaren van stilstand werd OMA in 1989 gevraagd een stedenbouwkundig plan te maken om de structuur van het gebied te versterken. Inmiddels zijn veel nieuwe gebouwen toegevoegd zoals het Educatorium van OMA uit 1997, het Minnaertgebouw van Neutelings Riedijk uit 1998, de bibliotheek van Wiels Arets uit 2004 en de faculteit Bètawetenschappen van Studio Herman Hertzberger uit 2011. Naast de verschillende gebouwen waarin onderwijs gegeven wordt, zijn er inmiddels ook zo’n 2.000 studentenwoningen toegevoegd in onder meer De Bisschoppen van Köther Salman Koedijk Architecten uit 2006 en De Smarties van Marlies Rohmer, 2008.
Tijdens de rondleiding over de Uithof worden de veranderingen van de afgelopen decennia, het stedenbouwkundig plan en de gebouwen toegelicht.

Voor meer informatie en boekingen:
info@degebouwengids.nl
T 020 6231 701, M 06 13560615