• English
  • Deutsch
  • Français

Cruquiusgebied

Het Cruquiusgebied wordt van een industriële- en handelsplek getransformeerd naar een gebied voor wonen, werken, ontspanning. De gemeente Amsterdam heeft voor de ontwikkeling van het gebied een Spelregelkaart opgesteld. Uitwerkingen hiervan worden gedaan in samenwerking tussen bureaus en opdrachtgevers, waaronder Amvest, AM vastgoed en VORM. Deelgebieden zijn stedenbouwkundig en architectonisch ontworpen door LEVS architecten, Rietveld Architects, Arons en Gelauff Architecten, Geurst & Schulze, Rijnboutt, IAA en KCAP.

Een deel van de bestaande bedrijvigheid blijft, er worden circa 1.700 woningen toegevoegd. In 2030 zal de transformatie voltooid zijn. Een aantal historische gebouwen wordt herbestemd, zo zit in het voormalige Huisje Insulinde bierbrouwerij KRUX, de plek om op het terras te genieten van een biertje!

Een rondleiding over het Cruquiusgebied kan goed gecombineerd worden met een rondleiding Funenpark of het Oostelijk Havengebied.

Voor meer informatie en boekingen:
info@degebouwengids.nl
T 020 6231 701, M 06 135 60615.