• English
  • Deutsch
  • Français

Oost

In vroeger eeuwen was veel industrie aan de oostelijk kant van de stad gevestigd. Deze is inmiddels zo goed als allemaal verdwenen. De vrijgekomen terreinen zoals het Oostelijk Havengebied, het Funen(park) en het Amstelkwartier zijn inmiddels getransformeerd tot succesvolle woon/werkgebieden. Aan de oostkant van de stad vindt ook de bouw van IJburg op zes nieuwe eilanden plaats en is inmiddels Zeeburgereiland in ontwikkeling.
Eind 19e en begin 20e-eeuwse wijken als de Indische Buurt zijn de afgelopen decennia ook aangepakt, huizen zijn gerenoveerd, woningen samengevoegd, pleinen vernieuwd en kerken herbestemd tot culturele plaats.

Voor meer informatie en boekingen:
info@degebouwengids.nl
T 020 6231 701, M 06 13560615